Chính sách bảo mật

Chúng tôi xin trình bày Chính sách bảo mật của trang web THPTbuonba.com để bạn có cái nhìn rõ ràng về cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân. Trước khi sử dụng trang web hoặc cung cấp thông tin cá nhân, xin vui lòng đọc kỹ Chính sách bảo mật này.

  • Khi bạn sử dụng trang web này, bạn đồng ý với những điều được mô tả trong Chính sách bảo mật. Xin lưu ý rằng những điều này có thể thay đổi theo thời gian, nhưng mọi thay đổi sẽ được cập nhật và áp dụng cho các hoạt động và thông tin mới, không áp dụng ngược lại. Bạn nên thường xuyên kiểm tra Chính sách bảo mật khi truy cập trang web để hiểu rõ hơn về việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

  • Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và xử lý dữ liệu cá nhân với sự thận trọng cao nhất.

Thu Thập Thông Tin

  • Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, email, số điện thoại mà bạn tự nguyện cung cấp. Thông tin này chỉ được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn, trừ khi bạn cho phép sử dụng nó theo cách khác, chẳng hạn như việc thêm bạn vào danh sách gửi email của chúng tôi.

  • Thông tin thu thập có thể bao gồm tên, chức danh, tên công ty, email, số điện thoại và ngày sinh của bạn. Thông tin này có thể được sử dụng để cải thiện và quản lý trang web.

Cookie

  • Trang web có thể sử dụng cookie và công nghệ theo dõi để thu thập thông tin về trình duyệt, hệ điều hành và hoạt động trên trang web. Cookie giúp tùy chỉnh trang web cho khách. Thông tin này không thể định danh cá nhân, nhưng nếu bạn đã cung cấp thông tin cá nhân trước đó, cookie có thể kết nối với thông tin đó.

  • Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân theo pháp luật dữ liệu cá nhân Việt Nam. Chúng tôi không bao giờ bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các cơ quan chính phủ hoặc công ty khác để đối phó với gian lận hoặc điều tra.

  • Thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ an toàn. Chỉ những người được ủy quyền mới có quyền truy cập vào thông tin này. Mọi email và tin tức từ trang web cho phép bạn chọn không tiếp tục nhận.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm nào về Chính sách bảo mật của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi thông qua phần Liên hệ.